WARSZTATY JOGI

KWIECIEŃ
6-18.04.2021r. - Warsztat Jogi z Dianą Sochacką -  www.centrumjogigdansk.pl
22-25.04.2021r. - Warsztat Jogi z Joanna Moździerz-Kozłowską - www.jmkjoga.pl
30.04-02.05.2021r. - Warsztaty Jogi z Justyną Borkowską - www.zatokajogi.pl