Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z dyrektywą unijną (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Sześć Dębów Sp. z o.o. z siedzibą w Prusewie, ul. Pucka 8, 84-113 Wierzchucino, adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 604 553 606. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu zadań wynikających z działania i związanych z promocją Hotelu. Dbając o bezpieczeństwo Pani/Pana danych oraz prywatność zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji służących realizacji działań marketingowych drogą elektroniczną przez firmę Sześć Dębów Sp. z o.o. z siedzibą w Prusewie, zwaną dalej Usługodawcą. 

Informacje ogólne 

1. Prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie prusewo.pl przysługują niepodzielnie Usługodawcy. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy.

2. Wszelkie działania lub zaniechania zarówno Usługodawcy jak i Usługobiorców podlegają prawu polskiemu.

Postanowienia dotyczące danych osobowych 

Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest firma Sześć Dębów z siedzibą w Prusewie, adres ul. Pucka 8, 84-113 Wierzchucino, NIP: 584-235-01-86, REGON: 191773679. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach realizacji zadań Usługodawcy, na które składa się realizacja Zamówień (Usług) oraz wysyłka e-Newslettera, jeśli Klient udostępni kontakt e-mail. Usługobiorca nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody lub jeśli zgodę cofnie.Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.Dane osobowe Usługobiorców nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym poza organami wymiaru sprawiedliwości oraz organom administracyjnym jeśli zaistnieje taka konieczność. Dane osobowe Usługobiorców są chronione przez Usługodawcę.

Podsumowanie

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..