Fliessbach

Hostoria Dworu

Pierwszy dokument, w którym znajdziemy wzmiankę o Prusewie pochodzi z 1342 roku i dotyczy granic klasztoru Żarnowieckiego. W 1400 roku Prusewo ma 33 włóki, 1 młyn i 3 ogrody. W latach 1400 do 1863 majątek zmienia właścicieli. Po Adamie z Prusewa majątkiem zarządza rodzina von Wittke. Od 1623 do 1672 roku Prusewo jest królewszczyzną i włada nim Geomar Reinhold Krokowski, a po 1672 roku Prusewo przechodzi w ręce rodziny Przebendowskich .W latach 1772 - 1863 właścicielami majątku zostaje rodzina von Zarzyckich, a po nich rodzina Time. Od 1863 roku miejscowość licząca wtedy około 483 ha jest własnością Behrenta, a po nim staje się siedzibą rodziny Fliessbachów, którzy pozostają tutaj do 1945 roku. W czasach rodziny Fliessbachów zespół dworsko-ogrodowy składa się z budynku dworu, małego budynku gospodarczego, domku na narzędzia ogrodnicze, ogrodu ozdobno-użytkowego wraz z ogrzewaną szklarnią oraz zespołu dwóch dziedzińców dworskich. Po II wojnie światowej Prusewo zostaje przejęte przez Skarb Państwa, a na jego terenie powstaje Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych.

Obecnie dwór wraz z parkiem i dwoma dziedzińcami tworzy zespół dworsko-parkowy wpisany w 1986 roku do rejestru zabytków województwa pomorskiego.

Powrót